Svp och Afa och knallskott, skrik och tumult, blod och rädda hästar – är det nån som tror att det gör nåt bättre? Nu framstår Svp nästan som fredliga och den autonoma vänstern som bråkstakar. Det är väl aldrig meningen? Skulle Svp fått samma uppmärksamhet om vi teg ihjäl dem istället? Om vi visade vårt missnöje på ett annat, fredligare sätt?

Jag var ganska ensam om att demonstrera på Skeppsholmen. Och jag valde ett annat sätt att visa min sorg över Svp-s politik.
Vända ryggen till, stå tyst och sörja.
Tänk om alla tusentals i Kungsträdgården gjort det istället … Hade inte det varit starkare? Mer effektivt?

Nu var det ju bara jag, så jag tror inte de märkte nåt, nazisterna. Men en polis log mot mig, och sa att han hoppades det här skulle bli en ny trend.
Det hoppas jag också.
Vad tror ni – nästa gång – om vi som vill protestera på ett fredlig sätt klädde oss i vitt och ställde oss mellan bråkstakar och poliser, tysta och hand i hand, skulle det kunna förändra världen lite?